You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

"Moxy" viešbutis Maironio g.19, Kaune

Apie projektą

Objekto vieta: Kaunas, Lietuva

Ta pati medžiaga – skirtingi reikalavimai

Išgauti tokios kokybės paviršius nėra paprasta: vertinant sudėtingumo ir reikiamos kompetencijos lygį, tokio paviršiaus išgavimą galima vadinti betono juvelyrika, nes reikia didelio kruopštumo, patirties, gebėjimų, kad gautas rezultatas atitiktų keliamus reikalavimus.
Tokiam betono matomam paviršiui keliami labai aukšti estetiniai ir techniniai reikalavimai, pavyzdžiui, tai templių kiaurymių išdėstymas ir kokybė, „gražios“ skydų (faneros) jungties siūlės, lygus paviršius, nuoseklus skydų žingsnis, tolygiai pilka spalva, nėra betono nutekėjimų, nedidelis kavernų (oro porų) dydis ir jų kiekis bei dar daugelis kitų, netaikomų paprastam konstrukciniam betonui. Pastarojo pagrindiniai reikalavimai – stipris gniuždymui, atsparumas aplinkos poveikiui ir apdirbamumas. Taip pat galimi reikalavimai paviršiaus tekstūrai, raštams, kurie išgaunami dengiant klojinius lentomis, matricomis, plėvelėmis ir kitomis dangomis.

Remiasi pasenusiomis metodikomis

Dažnas atvejis, kai nesutampa užsakovo ir (ar) architekto lūkesčiai dėl to, kas realiai pasiekiama statybos objekte, nes mūsų šalies statybas reglamentuojančiuose dokumentuose nėra jokios informacijos apie architektūrinį betoną, jo kokybės vertinimo kriterijus, rekomendacijas medžiagoms ir betonavimo darbų atlikimui. Dažniausiai projektuose pateikiami reikalavimai remiantis rusiškuoju buvusiu SSSR standartu ГОСТ 13015.0-2012 – „Конструкции и изде- лия бетонные и железобетонные сбор- ные“ (liet. „Betoninės ir gelžbetoninės surenkamosios konstrukcijos ir gaminiai“), kuriame ganėtinai painiai (nuo A1 iki A7 klasės) suklasifikuoti betono paviršiaus reikalavimai. Painumas tas, kad nėra aiškiai atskirtos klasės surenkamiesiems betono gaminiams ir monolitiniam betonui. Vienas pavyzdžių – betono paviršiaus klasė A3. Paskaičius, kokiu būdu išgaunamas toks paviršius, paaiškėtų, kad paviršius turi būti formuojamas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje ir vėliau mechanizuotai glaistomas gamyklinėmis sąlygomis. Toks būdas galimas surenkamiesiems gaminiams, tačiau visiškai nerealus monolitiniam betonui.
Apibendrinant kaimynų iš Vakarų patirtį, ko reikia, kad būtų galima išgauti tokio lygio paviršius, pagrindiniai dalykai būtų šie:
•    palankios aplinkos sąlygos;
•    laikas gamybiniam pasiruošimui;
•    pinigai;
•    darbo kokybė (darbuotojų kompetencija,
•    konstrukciniai sprendimai (etapiškumas, klojinių sistemos, betonavimo technologija).

Kai ko derėtų nepamiršti

Atsakant į klausimą, kodėl pirmiau paminėti dalykai svarbūs, norėtųsi plačiau pakomentuoti šiuos, labai didelę įtaką paviršiaus kokybei darančius veiksnius. Pasiremdami kaimynų lenkų ar vokiečių patirtimi, suprastume, kad labai svarbu, jog betonavimas vyktų šiltuoju metų laiku, kai oro temperatūra ne žemesnė nei 10 °C, nes esant žemesnei temperatūrai į betoną dedamos įmaišos, koreguojasi hidratacijos procesai, jų trukmė, betono konsistencija, atsiranda daug nesurištų laisvųjų kalkių, kurios toli gražu nepuošia paviršiaus. Laikas gamybiniam paruošimui labai svarbus  tuo, kad reikia daug laiko tam, kad būtų suplanuoti reikiami technologiniai nutraukimai nestandartinių klojinių projektavimui ir gamybai, taip pat numatyta daug kitų susijusių dalykų, kurie turi būti įvertinti, iki pradedant montuoti klojinius.
Didelis papildomų pinigų poreikis  atsiranda todėl, kad rangovui reikia lėšų įsigyti naujai, aukštos kokybės fanerai, priedais ir cheminėmis įmaišomis (tai būtų pelenai, granuliuotasis šlakas, superplastikliai, stabilizatoriai ir pan.) pagerintam betonui, nes iš tradicinio prekinio betono gerus paviršius padaryti ypač sudėtinga. Taip pat pinigų reikia darbuotojų atlygiui, nes tiek klojinių montavimas, tiek betonavimas reikalauja daugiau laiko.
Sakoma, kad velnias slypi detalėse. Perfrazuojant šį posakį, betono paviršiaus kokybei labai svarbios smulkios detalės. Pavyzdžiui, klojinių jungties siūlės, siūlės tarp klojinių ir pagrindo, o kalbant bendrai, visos siūlės, pro kurias gali pratekėti vanduo, privalo būti kruopščiai užsandarintos tarpikliais, silikonu ar kitomis sandarinimo priemonėmis, nes pratekėjus vandeniui ant betono paviršiaus bus matomi atsivėrę užpildai (smėlis, akmenukai, skalda). Jei tikėtume užsienio statybininkų praktika, aukšto lygio paviršiaus išgavimo kaina gali 3–4 kartus viršyti įprastinio konstrukcinio betono kainą.
Darbuotojų patirtis, kompetencija, motyvacija turi esminę įtaką galutiniams rezultatui, nes nuo jų atsakomybės priklauso tinkamas klojinių paviršiaus paruošimas, betono suklojimas, sutankinimas ir kiti smulkesni, bet ne mažiau svarbūs pasiruošimo betonuoti ir tolesni vykdymo procesai.
Taigi, matyti, kad architektūrinis betonas, kalbant apie medžiagas, įrankius, darbo kokybę, kainą ir norimą rezultatą, iš tiesų turi daug panašumo su juvelyrika.

Rangovo poreikiai

Yra kuo pasigirti

Bet, kaip sakoma, ne šventieji puodus lipdo. Štai vienas objektas Kaune, kurio plėtotoja UAB „Tala LT“, generalinis rangovas UAB „Mitnija“, statinio paskirtis visuomeninė, konkrečiau – viešbutis. Aukštingumas – 7 aukštai, iš kurių vienas po žeme. Reikalavimas betono paviršiui – A3 klasė.
Įvertinus sudėtingumo lygį, jis tikrai galėtų būti vienas iš gerosios praktikos liejant aukštos kokybės betono paviršius pavyzdžių.
Šio objekto rangovams tikrai netrūko iššūkių. Pats viešbučio monolitinių konstrukcijų projektas buvo ne iš paprastųjų. Tipiniame aukšte tarp vertikalių, laikančiųjų konstrukcijų nebuvo nei vienos kolonos. Visas apkrovas turėjo perimti ir perduoti į pagrindą monolitinės sienos, kurios, be sudėtingos geometrijos, daugybės angų langams ir durims, komplikuoto armavimo, dar turėjo tenkinti paviršiui keliamus reikalavimus (pagal GOST – A3 klasė) ir, be abejo, visa tai turėjo būti atlikta turint ribotą laiko limitą, finansus ir kitus išteklius.

Rangovas

"Mitnija" UAB

PERI sprendimai

Statybų kompanijos „Mitnija“ projektų vadovas Martynas Gricius pasidžiaugė bendradarbiavimu su verslo partneriu bendrove „Peri“. Tiekėjo specialistai, anot M. Griciaus, techninius klausimus šiame objekte sprendė operatyviai ir atsakingai.
Bendrovės „Peri“ specialistai dar konkurso metu su rangovu pradėjo bendrauti dėl technologinių klausimų, klojinių kokybės, galimo etapiškumo, kad maksimaliai pagreitintų darbus ir sumažintų klojinių poreikį (be pinigų, objekte labai trūko laisvos vietos sandėliavimui), neprarandant kokybės.
Žingsnis po žingsnio, idėja po idėjos buvo rasti sprendiniai, technologija, vedanti prie užsakovo lūkesčius tenkinančio rezultato.
Tikslui pasiekti apie 50 proc. sieninių klojinių buvo tiekiami į objektą su nauja fanera, jų kiekis optimizuotas nuo pradinių 1600 iki 1100 kv. m (poreikis sumažintas apie 30 proc., neprarandant tempo). Atsirado konstruktoriaus patvirtintas beto navimo etapiškumas, naudojant mūsų šalyje neįprastą betonavimo ir armavimo būdą, t. y. buvo betonuojamos tiesios sienos, o skersinės, su jomis besiribojančios sienos, priarmuojamos išgręžiant kiaurymes ir pasitelkus specialius klijus klijuojant armatūros inkarus. Šis būdas gerokai supaprastino klojinių montavimo darbus, padėjo išvengti kampų formavimo, dėl kurių dažnai nukenčia sienų raštas, nes tampa techniškai labai sudėtinga parinkti vienodo dydžio klojinių skydus.