You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

UAB „Peri“ pareiškimas dėl privatumo

1.    Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas 

Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose nacionaliniuose valstybių narių duomenų apsaugos įstatymuose, bei kituose duomenų apsaugos teisės aktuose:

UAB „Peri“
Titnago g. 19
LT-02300 Vilnius Lietuva
Tel.: + 370 2322550
info@peri.lt www.peri.lt

2.    Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Mūsų duomenų apsaugos pareigūną galite pasiekti taip:

Dr. Sebastian Kraska Marienplatz 3
80331 Miunchenas
Tel. + 49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3.    Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

3.1.    Asmens duomenų tvarkymo apimtis
Įprastai, mes tvarkome mūsų naudotojų asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina siekiant pateikti veikiančią internetinę svetainę ir mūsų turinį bei paslaugas. Savo naudotojų asmens duomenis mes tvarkome reguliariai ir tik gavę naudotojo sutikimą. Išimtis taikoma tais atvejais, kai išankstinio sutikimo negalima gauti dėl objektyvių priežasčių, o duomenų tvarkymą leidžiama atlikti pagal įstatymus.
3.2.    Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Gavus duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas taip pat yra teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, kurie yra reikalingi vykdyti sutarčiai, kurios šalimi yra duomenų subjektas. Tai taip pat taikoma tvarkymo operacijoms, kurios yra būtinos iki sutartinių priemonių įgyvendinimui.
Kai asmens duomenų tvarkymas yra privaloma teisinė prievolė, kurios šalimi yra mūsų įmonė, teisinis tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas. Tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra būtinas dėl gyvybiškai svarbių duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesų, teisinis tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas.
Jei tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės, bendrovės, susijusios su mūsų įmone, Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo (AktG) 15 skirsnio prasme, arba trečiosios šalies interesus, ir jei duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės nėra svarbesnės už pirmiau paminėtų subjektų interesus, tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu.
3.3.    Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikotarpis
Duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti arba užblokuoti vos tik nebetaikomas saugojimo tikslas. Be to, duomenys gali būti saugomi, jei tą ES reglamentuose, įstatymuose ar kituose teisės aktuose ar nuostatose, kurie yra taikomi duomenų valdytojui, yra numatę Europos sąjungos arba nacionaliniai įstatymų leidėjai. Duomenys bus taip pat užblokuoti arba ištrinti pasibaigus saugojimo laikui, kuris yra nustatytas aukščiau paminėtuose standartuose, išskyrus atvejus, kai yra poreikis toliau saugoti duomenis, norint sudaryti ar įvykdyti sutartį.

4.Interneto svetainės siūlymas ir registro bylų kūrimas

4.1.    Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis 
Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš apsilankančiojo kompiuterio sistemos.
Renkami šie duomenys :


(1)    Informacija apie naudojamos naršyklės tipą ir versiją
(2)    Naudotojo operacinės sistemos duomenys
(3)    Naudotojo interneto paslaugų teikėjo duomenys
(4)    Naudotojo IP adresas
(5)    Data ir laikas
(6)    Interneto svetainių, iš kurių naudotojo sistema pasiekia mūsų svetainę
(7)    Svetainių, kurias naudotojo sistema pasiekia per mūsų svetainę
(8)     Jūsų interneto paslaugų tiekėjo domeno vardas

Duomenys taip pat saugomi mūsų sistemos registro bylose. Šie duomenys yra saugomi atskirai nuo kitų naudotojo asmens duomenų.

Laikino duomenų ir registro bylų saugojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
4.2.    Duomenų tvarkymo tikslas
Laikinas sistemos atliekamas IP adreso saugojimas yra reikalingas tam, kad svetainė galėtų būti pateikta naudotojo kompiuteriui. Dėl šios priežasties naudotojo IP adresas turi būti saugomas tiek laiko kiek trunka apsilankymas.

Duomenys yra saugomi registro bylose, tam, kad būtų užtikrintas interneto svetainės funkcionalumas. Be to, mes naudojame duomenis, tam, kad pagerintume savo svetainę ir užtikrintume mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą. Šia prasme duomenys rinkodaros tikslais analizuojami nėra. Šiems tikslams duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
4.3.    Saugojimo trukmė 
Duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebebus reikalingi pasiekti tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Jei duomenys surenkami tam, kad svetainė būtų pasiekiama, jie ištrinami pasibaigus apsilankymui.

Jei duomenys yra saugomi registro bylose, jie yra ištrinami ne vėliau nei po septynių dienų. Galimas ir ilgesnis saugojimas. Tokiu atveju naudotojų IP adresai yra ištrinami arba nuasmeninami, taip, kad jų nebebūtų įmanoma susisieti su apsilankančiu klientu.
4.4.    Galimybė prieštarauti tvarkymui ir pašalinimas
Duomenų rinkimas siūlant interneto svetainę bei duomenų saugojimas registro bylose yra absoliučiai būtini svetainės veikimui užtikrinti. Todėl naudotojas negali tam prieštarauti.

5.    Slapukų naudojimas

a)    Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis 
Mūsų svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai yra tekstinės bylos, kurios yra saugomos interneto naršyklėje arba, kuriuos interneto naršyklė išsaugoja naudotojo kompiuterio sistemoje. Jei naudotojas apsilanko interneto svetainėje, slapukas gali būti išsaugotas naudotojo operacinėje sistemoje. Šis slapukas turi tik jam būdingą simbolių eilutę, kuri leidžia atpažinti naršyklę iš unikalaus identifikatoriaus, kai kitą kartą yra apsilankoma svetainėje.
Mes naudojame slapukus, kad svetainė būtų patogesnė naudotojui. Kai kuriems mūsų svetainės elementams yra būtina galimybė atpažinti naršyklę, net ir svetainei pasikeitus.
Slapukuose yra išsaugomi ir perduodami šie duomenys:
(1)    Kalbos nustatymai
(2)    Įvestos paieškos frazės
(3)    Puslapio peržiūrų dažnumas
(4)    Interneto svetainės funkcijų naudojimas
(5)    Svetainės atsiliepimų dialogo lango būsena
(6)    Šalies pasirinkimas projekto filtre
(7)    Paskutinės paieškos užklausa svetainės paieškos lauke
(8)    Užuominos apie slapukus būsena
(9)    Pastabos dėl buvimo valstybės būsena


Lankydamasis mūsų interneto svetainėje naudotojas yra informuojamas apie slapukų naudojimą analitiniais tikslais ir yra gaunamas jo ar jos sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie yra naudojami šioje apimtyje. Šiuo atveju taip pat pateikiama nuoroda į pranešimą dėl privatumo.
b)    Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Asmens duomenų tvarkymo panaudojant techniškai būtinus slapukus teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.
Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis analitiniams tikslams panaudojant slapukus, kai gaunamas atitinkamo naudotojo sutikimas, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
c)    Duomenų tvarkymo tikslas
Techniškai būtinų slapukų naudojimo tikslas – svetainės naudojimo supaprastinimas naudotojams. Nenaudodami slapukų negalime pasiūlyti kai kurių mūsų svetainės funkcijų. Šioms funkcijos yra būtina, kad naršyklė būtų atpažįstama net pakeitus puslapį.
Slapukai reikalingi šioms funkcijoms:
(1)    Kalbos nustatymų patvirtinimui
(2)    Paieškos frazių įsiminimui
(3)    Aplankytų svetainių įsiminimui
Techniškai būtinų slapukų surinkti naudotojo duomenys nėra naudojami naudotojo profilio kūrimui.
Šiais tikslais bendrovė taip pat turi teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu.
(e) Saugojimo trukmė, prieštaravimų ir pašalinimo galimybė
Slapukai yra saugomi naudotojo kompiuteryje ir perduodami į mūsų svetainę. Todėl jūs, kaip naudotojas taip pat turite visišką slapukų naudojimo kontrolę. Galite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Slapukus, kurie jau buvo išsaugoti, gali būti ištrinti bet kuriuo metu. Tą taip pat galima padaryti automatiškai. Jei mūsų svetainei slapukai yra išjungti, gali nebebūti galimybės pilnai pasinaudoti visomis svetainės funkcijomis.

6.    ,,Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) sukurtą „Google Analytics“ interneto analizės paslaugą. Naudojimas apima „Universal Analytics“ darbo režimą. Tai suteikia galimybę priskirti apsilankymų ir sąveikų duomenis iš kelių įrenginių nuasmenintam vartotojo ID ir taip analizuoti naudotojo veiklą visuose įrenginiuose.
„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir taip padeda svetainei išanalizuoti kaip ja naudojatės. Slapuko suformuoti duomenys apie jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Tačiau, jei šioje svetainėje įjungtas IP nuasmeninimas, „Google“ iš pradžių sutrumpins jūsų IP adresą iki Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės sutarties šalimi esančios valstybės narės IP adreso. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas bus perduodamas į „Google“ serverį JAV ir sutrumpinamas jame. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas „Google Analytics“ kontekste nėra susiejamas su kitais „Google“ duomenimis. „Google“ naudos šią informaciją šios svetainės valdytojo vardu tam, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, parengtų ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir suteiktų svetainės valdytojams kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. Šie tikslai taip pat apima mūsų teisėtą interesą naudoti „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Mūsų perduodami su slapukais susiję duomenys, naudotojo identifikatorius (pvz., naudotojo vardas) arba reklamos ID yra automatiškai ištrinami po 14 mėnesių. Duomenys, kurių saugojimo laikotarpis suėjo automatiškai ištrinami vieną kartą per mėnesį. Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą pateikiama adresu: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html ar https://policies.google.com/?hl=en.
Galite neleisti išsaugoti slapukų atlikdami atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus; tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju jūs galite prarasti galimybę pilnai išnaudoti visas šios svetainės funkcijas. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti duomenų, kuriuos suformuoja slapukai bei duomenų susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bei neleisti „Google“ šių duomenų tvarkyti atsisiuntę ir įdiegę naršyklės papildinį iš adreso: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Atsisakymo slapukai nebeleidžia ateityje rinkti jūsų duomenų kai jūs lankotės šioje svetainėje. Norėdami neleisti „Universal Analytics“ rinkti duomenis iš skirtingų įrenginių, jūs turite atsisakyti rinkimo visose naudojamose sistemose. Paspaudus toliau pateiktą nuorodą, nustatomas atsisakymo slapukas:
<a href="javascript:gaOptout()"> <strong>Disable Google Analytics</strong></a><p>. Atkreipkite dėmesį, kad šioje svetainėje yra įjungtas IP nuasmeninimas, o tai reiškia, kad „Google Analytics“ pakeitė kodą į „anonymizeIp“, siekiant užtikrinti, kad IP adresai yra renkami anonimiškai (vadinamasis IP slėpimas).

7.    Naujienlaiškis

7.1.    Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis 
Mūsų svetainėje galite užsisakyti nemokamą informacinį biuletenį. Jums užsisakius naujienlaiškį, iš įvesties kaukės mums bus perduodami šie duomenys:

Vardas ir pavardė*
Įmonė
El. paštas* Interesai
Papildomai po registracijos renkami šie duomenys:
(1)    Registracijos data ir laikas
(2)    Registracijos duomenys
Registracijos proceso metu yra gaunamas jūsų sutikimas tvarkyti duomenis ir pateikiama nuoroda į pranešimą dėl privatumo.
Tvarkant duomenis naujienlaiškių siuntimo tikslais jokie duomenys trečiosioms šalims perduodami nėra. Duomenys bus naudojami išimtinai naujienlaiškiams siųsti.
7.2.    Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas naudotojui užsiprenumeravus naujienlaiškį ir suteikus sutikimą yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
7.3.    Duomenų tvarkymo tikslas
Naudotojo el. pašto adresas yra naudojamas naujienlaiškiui atsiųsti.
Kitų asmens duomenų rinkimas registracijos proceso metu padeda išvengti netinkamo paslaugų ar naudojamų el. pašto adresų naudojimo.
7.4.    Saugojimo trukmė
Duomenys yra ištrinami, kai tik jie nebėra būtini pasiekti tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Todėl naudotojo el. pašto adresas bus saugomas tol, kol naujienlaiškio prenumerata yra aktyvi.
7.5.    Galimybė prieštarauti tvarkymui ir pašalinimas
Naujienlaiškio prenumeratos naudotojas gali atsisakyti bet kuriuo metu. Kiekviename naujienlaiškyje yra pateikiama tam skirta nuoroda.
Tai taip pat suteikia galimybę atšaukti sutikimą saugoti registracijos metu surinktus asmens duomenis.

8.    Susisiekimo forma ir el. pašto kontaktiniai duomenys

8.1.    Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis 
Mūsų svetainėje yra pateikiama susisiekimo forma, kuria galima pasinaudoti norint susisiekti su mumis elektroniniu būdu. Jūs taip pat turite galimybę užsiregistruoti „myPERI“, tai jums leis pasiekti turinį ir paslaugas, kurias mes siūlome tik registruotiems naudotojams. Jei naudotojas pasinaudoja šia galimybe, įvesties kaukėje įrašyti duomenys bus perduoti mums ir saugomi. Perduodami šie duomenys:

* Privalomas laukas
Dominanti sritis 
Kreipinys* 
Vardas* 
Pavardė*
El. paštas* 
Įmonė
Gatvė
Pašto kodas*
Miestas
Valstija
Valstybė*
Telefonas
Faksas
Jūsų pranešimas*
Papildomai, pranešimo išsiuntimo metu yra išsaugomi šie duomenys:
(1)    Registracijos data ir laikas 
(2)    Formos informacija
Yra gaunamas jūsų sutikimas tvarkyti duomenis, kurie yra susiję su siuntimo procesu, taip pat pateikiama nuoroda į pranešimą dėl privatumo.
Kitu atveju, jūs galite susisiekti su mumis nurodytu el. pašto adresu. Tokiu atveju bus saugomi naudotojo asmens duomenys, kurie yra perduoti elektroniniu paštu.
Šiuo atveju jokie duomenys trečiosioms šalims perduoti nebus. Duomenys bus naudojami išskirtinai tik bendravimo duomenų tvarkymui ir „myPERI“ tikslais.
8.2.    Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Naudotojui suteikus sutikimą, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.
Duomenų, perduotų siunčiant el. pašto laišką, tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jei bendravimo elektroniniu paštu tikslas yra sutarties sudarymas, duomenų tvarkymo papildomas teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
8.3.    Duomenų tvarkymo tikslas
Asmens duomenis iš įvesties kaukės mes naudojame tik tam, kad galėtume inicijuoti bendravimą ir teikti jums mūsų registruotiems naudotojams skirtas paslaugas bei turinį. Jei buvo susisiekta elektroniniu paštu, tai taip pat apima ir būtiną teisėtą interesą tvarkyti duomenis.Kiti asmens duomenys, tvarkomi siuntimo proceso metu, skirti apsaugoti nuo netinkamo kontaktinės formos naudojimo ir siekiant užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų saugumą.
8.4.    Saugojimo trukmė
Duomenys yra ištrinami, kai tik jie nebėra būtini pasiekti tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Asmens duomenys iš kontaktinės formos įvesties kaukės ir elektroniniu paštu siunčiami duomenys nebesaugomi, kai nutraukiamas atitinkamas bendravimas su naudotoju. Bendravimas yra nutrauktas, kai iš aplinkybių galima spręsti, jog klausimų kėlę faktai buvo visiškai išsiaiškinti. Papildomi asmens duomenys, surinkti siuntimo metu, bus ištrinti per ne ilgiau kaip septynias dienas.
8.5.    Galimybė prieštarauti tvarkymui ir pašalinimas
Naudotojas gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis bet kuriuo metu. Jei naudotojas susisiekia su mumis elektroniniu paštu, jis ar ji bet kuriuo metu gali prieštarauti jo ar jos asmens duomenų saugojimui. Tokiu atveju pokalbis negali būti tęsiamas.
Šiuo atveju, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu, adresu: data.protection@peri.com arba paštu su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, adresu: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Miunchenas. Šiuo atveju, visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti bendravimo su mumis metu, bus ištrinti.

9.    Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

„PERI“ svetainės veikimo užtikrinimui dirbame su įvairių paslaugų teikėjais . Jie kaip tvarkytojai privalo tvarkyti duomenis griežtai pagal instrukcijas remiantis BDAR 26 straipsniu. Bet koks tolimesnis jūsų duomenų perdavimas trečiosioms šalims atliekamas tik esant jūsų sutikimui ( BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jeigu tai yra būtina pagal mūsų teisines prievoles ( BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), arba jei tai būtina siekiant apsaugoti mūsų arba su mumis susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos Vokietijos akcinių bendrovių įstatymo (AktG) 15 str., teisėtus interesus ( BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų įmonių grupių sąrašas pateikiamas adresu [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Mūsų teisėto intereso pagrindas yra vienodas klientų ir potencialių klientų duomenų, administravimas visoje grupėje. Atkreipkite dėmesį, kad su mumis susijusios bendrovės gali būti už ES ribų, vadinasi ir valstybėje, kuri nesuteikia pakankamo apsaugos lygio pagal ES duomenų apsaugos reikalavimus. Perduodant asmens duomenis už duomenų saugojimo valstybės ribų mes įsipareigojame imtis visų pagrįstų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad naudotojų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir, kad ši apsauga atitinka šiose privatumo nuostatose nustatytus kriterijus.

10.    Socialinių tinklų įskiepių naudojimas socialinės žiniasklaidos srityje

10.1.    „Facebook“
„PERI“ svetainėje naudojami socialinio tinklo „Facebook.com“, valdomo „Facebook Inc.“, Palo Alto, JAV (toliau – „Facebook“), socialinio tinklo įskiepiai (toliau - įskiepiai). Įskiepiai yra pažymėti „Facebook“logotipu.Jei atveriate mūsų svetainėje tokį puslapį, kuriame yra tokie įskiepiai, jie būna išjungti. Įskiepiai nesuaktyvinami tol, kol nepaspaudžiate „Facebook“ pateikto mygtuko. Taip aktyvuodami jūs sukuriate ryšį su „Facebook“ ir išreiškiate savo sutikimą perduoti duomenis „Facebook“. Jei esate prisijungę prie „Facebook“, „Facebook“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų „Facebook“ paskyros. Paspaudus atitinkamą „Facebook“ mygtuką, atitinkama informacija yra perduodama „Facebook“ tiesiai iš jūsų naršyklės ir ten saugoma.
Informacija apie „Facebook“ atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie atitinkamas savo teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti jūsų privatumui, pateikiama „Facebook“ privatumo politikoje [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Jei nenorite, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie jus per mūsų interneto svetainę, prieš apsilankant mūsų svetainėje turite atsijungti nuo „Facebook“.
10.2.    „Google+“
„PERI“ svetainėje naudojami socialinio tinklo „plus.Google.com“, valdomo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 JAV (toliau – „Google“), socialinio tinklo įskiepiai (toliau - įskiepiai). Įskiepiai yra pažymėti „Google+“ logotipu arba priesagomis „Google+“, „Google plus“, arba „+1“.
Jei atveriate mūsų svetainėje tokį puslapį, kuriame yra tokie įskiepiai, jie būna išjungti. Įskiepiai nesuaktyvinami tol, kol nepaspaudžiate „Google“ pateikto mygtuko. Taip aktyvuodami jūs sukuriate ryšį su „Google+“ ir išreiškiate savo sutikimą perduoti duomenis „Google“. Jei esate prisijungę prie „Google+“, „Google“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų „Google“ paskyros. Paspaudus atitinkamą „Google“ mygtuką, atitinkama informacija yra perduodama „Google“ tiesiai iš jūsų naršyklės ir ten saugoma.
Informacija apie „Google“ atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie atitinkamas savo teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti jūsų privatumui, pateikiama „Google“ privatumo politikoje [https://policies.google.com/privacy?hl=en]
Jei nenorite, kad „Google“ rinktų duomenis apie jus per mūsų interneto svetainę, prieš apsilankant mūsų svetainėje turite atsijungti nuo „Google+“.
10.3.    „Instagram“
„PERI“ svetainėje naudojami socialinio tinklo „Instagram“, kuris priklauso „Facebook group Facebook Inc.“, Palo Alto, JAV, socialinio tinklo įskiepiai (toliau - įskiepiai). Įskiepiai yra pažymėti „Instagram“ logotipu.
Jei atveriate mūsų svetainėje tokį puslapį, kuriame yra tokie įskiepiai, jie būna išjungti. Įskiepiai nesuaktyvinami tol, kol nepaspaudžiate „Instagram“ pateikto mygtuko. Taip aktyvuodami jūs sukuriate ryšį su „Instagram“ ir išreiškiate savo sutikimą perduoti duomenis „Instagram“. Jei esate prisijungę prie „Instagram“, „Instagram“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų „Instagram“ paskyros. Paspaudus atitinkamą „Instagram“ mygtuką, atitinkama informacija yra perduodama „Instagram“ tiesiai iš jūsų naršyklės ir ten saugoma.
Informacija apie „Instagram“ atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie atitinkamas savo teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti jūsų privatumui, pateikiama „Instagram“ privatumo politikoje [https://help.instagram.com/155833707900388].
10.4.    „Twitter“
„PERI“ svetainėje naudojami socialinio tinklo „Twitter“, kuris priklauso „Twitter Inc.“, 1355 Market Street, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV (toliau – „Twitter“), socialinio tinklo įskiepiai (toliau - įskiepiai). Įskiepiai yra pažymėti „Twitter“ logotipu arba priesaga „Tweet“.
Jei atveriate mūsų svetainėje tokį puslapį, kuriame yra tokie įskiepiai, jie būna išjungti. Įskiepiai nesuaktyvinami tol, kol nepaspaudžiate „Twitter“ pateikto mygtuko. Taip aktyvuodami jūs sukuriate ryšį su „Twitter“ ir išreiškiate savo sutikimą perduoti duomenis „Twitter“. Jei esate prisijungę prie „Twitter“, „Twitter“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų „Twitter“ paskyros. Paspaudus atitinkamą „Twitter“ mygtuką, atitinkama informacija yra perduodama „Twitter“ tiesiai iš jūsų naršyklės ir ten saugoma.
Informacija apie „Twitter“ atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie atitinkamas savo teises ir nustatymų parinktis, skirtas apsaugoti jūsų privatumui, pateikiama „Twitter“ privatumo politikoje [https://twitter.com/en/privacy].
10.5.    „XING“
„PERI“ svetainėje naudojami socialinio tinklo „Xing“, kuris priklauso „Xing AG“,Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija, socialinio tinklo įskiepiai (toliau - įskiepiai). Įskiepiai yra pažymėti „Xing“ logotipu.
Jei atveriate mūsų svetainėje tokį puslapį, kuriame yra tokie įskiepiai, jie būna išjungti. Įskiepiai nesuaktyvinami tol, kol nepaspaudžiate „Xing“ pateikto mygtuko. Taip aktyvuodami jūs sukuriate ryšį su „Xing“ ir išreiškiate savo sutikimą perduoti duomenis „Xing“. Jei esate prisijungę prie „Xing“, „Xing“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų „Xing“ paskyros. Paspaudus atitinkamą „Xing“ mygtuką, atitinkama informacija yra perduodama „Xing“ tiesiai iš jūsų naršyklės ir ten saugoma.
Informacijos apie „Xing“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį tvarkymą arba naudojimą, taip pat apie savo teises ir parinkčių nustatymus siekiant apsaugoti savo privatumą, prašome ieškoti „Xing“ privatumo politikos apraše [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].
10.6.    "YouTube"
„PERI“ svetainė naudoja vaizdo platformą „YouTube“, kurią valdo „YouTube LLC“, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 JAV. „YouTube“ yra platforma, kuri leidžia atkurti garso ir vaizdo bylas.
Jums lankantis mūsų interneto svetainės puslapyje, jame integruotas „YouTube“ grotuvas, prisijungia prie „YouTube“, kad užtikrintų techninį vaizdo ir garso duomenų perdavimą. Kai prisijungiate prie „YouTube“, jūsų prisijungimo informacija yra persiunčiama „YouTube“, kad būtų galima atkurti vaizdo ir garso bylas.
Informacijos apie „YouTube“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį tvarkymą arba naudojimą, taip pat apie savo teises ir parinkčių nustatymus siekiant apsaugoti savo privatumą, prašome ieškoti „YouTube“ privatumo politikos apraše [https://policies.google.com/privacy?hl=en]. 

11.    Duomenų subjekto teisės

11.1.    Teisė į susipažinti su duomenimis, teisė ištaisyti, teisė ištrinti, teisė apriboti ir teisė perkelti
Jei laikomasi teisinių reikalavimų, jūs turite teisę prašyti iš mūsų informacijos apie su jumis susijusius duomenis ir jų tvarkymą ( BDAR 15 straipsnis), taip pat teisę prašyti ištaisyti, ištrinti ir apriboti su jumis susijusius asmens duomenis ir jų tvarkymą (BDAR 16 – 18 straipsniai), taip pat perkelti su jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 20 straipsnis).
11.2.    Atšaukimo teisė
Taip pat, jūs turite teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, kuris yra pagrįstas duomenų valdytojo „teisėtu interesu“ pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, jei tenkinami BDAR 21 straipsnio teisiniai reikalavimai.
Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą pateiktą į pranešimą dėl privatumo bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.
11.3.    Automatinis sprendimų priėmimas individualiais atvejais (įskaitant profiliavimą)
Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų atžvilgiu būtų priimami sprendimai, kurie yra išimtinai paremti automatiniu duomenų tvarkymu (įskaitant profiliavimą), jei jie sukelia jums teisines pasekmes arba itin pablogina jūsų padėtį panašiu būdu. Ši nuostata netaikoma, jeigu toks sprendimas yra:
(1)    būtinas tam, kad jūs ir duomenų valdytojas sudarytumėte sutartį arba ją vykdytumėte, 
(2)    teisėtas, remiantis ES arba valstybių narių teisės aktais, kurie yra taikomi duomenų valdytojui, ir kai tokiuose teisės aktuose yra numatytos priemonės, skirtos jūsų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugai, arba
(3)    priimtas remiantis jūsų aiškiu sutikimu.
Vis dėlto, remiantis BDAR 9 str. 1 dalimi tokie sprendimai negali būti paremti ypatingomis asmens duomenų kategorijomis, išskyrus atvejus, kai taikomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies a arba g punktai ir buvo imtasi atitinkamų priemonių apsaugoti jūsų teisėms, laisvėms ir teisėtiems interesams.
(1) ir (3) punktuose nurodytais atvejais, duomenų valdytojas imasi pagrįstų priemonių, kad apsaugotų jūsų teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant bent jau teisę prašyti žmogiškojo asmens duomenų valdytojo įsikišimo, teisę išdėstyti savo poziciją ir teisę ginčyti sprendimą.
Norėdami įgyvendinti šias teises susisiekite su mumis el. pašto adresu data.protection@peri.com arba paštu su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, adresu: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Miunchenas.
11.4.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Pagal BDAR 77 straipsnio 1 punktą jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o ypač jei tai pažeidžia BDAR. Priežiūros institucija, kurios jurisdikcijai mes priklausome, yra:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17
10312 Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 2804, 279 1445
Faksas: (8 5) 261 9494
El. paštas: ada@ada.lt