You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Ekspertų žinios
 
Ekspertų žinios
 
pritaikytos konkretiems statybų industrijos klausimams

Žinios

Šiuose tinklapiuose ir techniniuose žinynuose rasite bendrą informaciją apie kompaniją ir detalius techninius statybų metodų, statybų rūšių ir pritaikomų PERI sistemų paaiškinimus, iliustruotus sėkmingai įvykdytais projektais. Čia taip pat rasite informaciją apie PERI mokymo programas.

Erudicija

Šie straipsniai aprašo ypatingas statybų industrijos temas. Jie pateikia sudėtingą dalykinę informaciją iliustruotu būdu, susiedami ją su PERI produktu.