You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Statymo Informacijos Modeliavimas (Building Information Modeling – BIM)

Future-oriented optimisation of construction processes

PERI kompanijai BIM yra į ateitį orientuotas metodas, padedantis planuoti ir kontroliuoti visus statybų procesus – nuo pirminės idėjos iki realaus pastato statymo.

BIM yra programine įranga paremtas statybų projektų planavimo ir vykdymo metodas, naudojant statinio arba struktūros 3D modelį. BIM darbo metodas buvo išbandytas dideliuose projektuose visame pasaulyje. Šis metodas siūlo aiškų projekto valdymą ir aukštą saugumo lygį pastato savininkams bei visiems statybų proceso dalyviams.

Visų konstrukcijų komponentų savybės – techninės, vizualinės, funkcinės – yra detaliai aprašomos naudojant šią sistemą. Toliau integruojant laiko ir kainos faktorius, 3D modelis palaipsniui tampa 4D ar 5D modeliu.

Žmonės, standartai, procesai ir technologijos sudaro pagrindines BIM sistemos dalis. Čia pagrindinis sėkmės faktorius – žmogus. Visi žmonės, susiję su projektu, turi palaikyti bendro požiūrį į darbą, jie turi sugebėti tvarkyti dokumentaciją, valdyti komunikacijų technologijas bei išmanyti procesus ir standartus.

Svarbiausias BIM pranašumas – planavimo ir vykdymo variacijos gali būti pavaizduotos 3D modeliu labai ankstyvuose projekto etapuose. Tai padeda visiems projekto dalyviams suprasti kur, kada, kodėl ir kokia kaina gali atsirasti problemų tiek statinio planavimo stadijoje, tiek po to einančiose statybose.

BIM teikiami pranašumai

 • Planavimo saugumas dideliems ir sudėtingiems projektams
 • Centralizuotas visos projekto informacijos ir duomenų administravimas
 • Struktūrizuota komunikacija, naudojantis standartizuotais darbo metodais
 • Statybų projekto 3D vizualizacija, sujungianti projekto informaciją ir dokumentus
 • Nuolat atnaujinama projekto informacija, prieinama bet kuriuo metu
 • Paprastesnė statybų vietos priežiūra
 • Išaugusi kokybė dėl ankstyvose projekto fazėse galimų klaidų identifikavimo
 • Sumažėjusi statybų kaina
 • Išaugęs darbo saugumas dėl sistemos pagrindu sukurtų patvirtinimo procesų
 • Sumažėjusi rizika pastato statymo metu
 • Lengvas darbų termino kontroliavimas statymo metu
 • Laiko taupymas viso statybų proceso metu
 • Tolimesnis informacijos naudojimas pastatų valdymui

BIM sistemos vykdymo kainos ir išlaidos

Tyrimai rodo, jog pagrindinės BIM sistemos naudojimo išlaidos yra pirminėse paslaugos teikimo stadijose. Išlaidų augimas tampa mažiau tikėtinu dėl geresnio planavimo.

Didesnių išlaidų projekto pradžioje reikalauja BIM sistemos įdiegimas. Išlaidų padidėjimas iš esmės nėra sukeltas pačios technologijos įsigijimo, tai – procesų ir struktūrų koncepcijų plėtros bei reikalavimų identifikavimo, reikalingo BIM integracijai, padarinys.

Tai reiškia, kad BIM sistemos negalima tiesiog nusipirkti. Statybų kompanijos turi vystyti BIM sistemą projektas po projekto, ją tikslinti ir derinti naudojantis augančia patirtimi. Statybų partneriai, tokie kaip PERI, yra labai vertingi, nes turi daug patirties dirbant su BIM sistema, ir padeda sumažinti išlaidų kiekį ir kainą vykdymo proceso metu.

PERI – jūsų partneris, vykdant BIM projektus

Sujungti trijų dimensijų planavimo modelius su laiko faktoriumi dėl ciklų planavimo – dažna PERI praktika. Dėl šios priežasties PERI jau kuris laikas dirba su BIM taikymu klojinių ir pastolių sistemoms.

Dabartinis PERI programinės įrangos plėtros tikslas – pilna klojinių ir pastolių sprendimų integracija ateities BIM projektuose, kad kuo daugiau informacijos būtų integruota atitinkamose informacijos sistemose.

PERI CENTRIO projektų administravimo sistema leidžia netgi šiandien personalo darbuotojams visame pasaulyje bendrai dirbti su projektais, nes kiekvienas darbuotojas turi prieigą prie tos pačios duomenų bazės. Dar vienas žingsnis link komunikacijos tarp kompanijų – mobiliosios programinės įrangos naudojimas pastatų informacijos administravimui pastato planavimo ir statymo etapuose.

PERI vykdyto BIM projekto pavyzdys

PERI jau yra pristačiusi dabartinius BIM projektų pavyzdžius įvairiose mugėse. Jie naudoja komunikacijos ir informacijos administracijos sistemą su dvejomis programomis: „Autodesk BIM 360 Glue“ ir „Autodesk BIM 360 Field“. Pačios PERI sistemos yra sąsajomis integruotos į Autodesk BIM 360 Glue. Tai reiškia, kad visi, susiję su planavimo ir statybų procesais, turi prieigą prie tokios pačios informacijos per lengvai naudojamas sąsajas. Piešiniai, dokumentai ir modeliai iš CENTRIO bei PERI CAD 3D programų irgi gali būti naudojami ir matomi tokiu pačiu būdu. Papildoma informacija, pavyzdžiui, apie statyboms naudojamas medžiagas, pateikiama myPERI klientams skirtame portale.

Nauji reikalavimai ir sprendimai yra greitai ir tiesiogiai perduodami per Autodesk BIM 360 Glue planavimo programinę įrangą. Visi susiję su projektu, nuo projektų biurų darbuotojų iki statybinių medžiagų tiekėjų, visada gauna naujausią informaciją apie projektą. Tai padeda atrasti ir išanalizuoti klaidas ar pajėgumo problemas ankstyvuose projekto etapuose.

Statinio planavimo informacija yra pasiekiama kasdieniame darbe darbo vietoje per Autodesk BIM 360 Field valdymo programinę įrangą. Ši įranga suteikia galimybę dalintis dokumentais, iškilusiomis problemomis, kontroliniais sąrašais, instrukcijomis, nuotraukomis ir ataskaitomis tarp statybvietės ir biuro.

Tai reiškia, kad statybų vietos vadovas gali atlikti įprastus patikrinimus, pasitelkdamas gautais kontroliniais sąrašais, gali dokumentuoti per savo planšetinį kompiuterį ir persiųsti informaciją apie klaidas meistrui. Šis gaus žinutę tiesiogiai iš Autodesk BIM 360 Field ir reaguos nedelsiant. Prireikus ypatingos informacijos darbo atlikimui apie pastatą ar prireikus techninių dokumentų, pavyzdžiui, projektui naudojamų klojinių surinkimo ir naudojimo instrukcijų, meistras gali pasiekti tokią informaciją. Atlikęs trukdžių šalinimą jis gali užbaigti darbą, perduodamas nuotraukas ir komentarus. Statybvietės vadovas bus automatiškai informuojamas ir galės patikrinti atliktus darbus.

Iš anksto surinkti klojiniai yra pažymėti QR kodu tam, kad būtų palengvintas ir optimizuotas jų pristatymas. Toks žymėjimas leidžia užregistruoti ir patikrinti atvežtas, statybvietėje esančias medžiagas, naudojant tą pačią programinę įrangą. Be to gali būti peržiūrimi, pavyzdžiui, eksploatacijos grafikai, ir parinktos padėtys gali būti vizualiai parodomos naudojant statybų modelį.

PERI Grupė
Projektavimo padalinys
Jochen Köhler
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weissenhorn
+49 (0)7309.950-4900
Siųsti el. laišką